Joniserande strålning, grundutbildning

Modul 10 B

Beräkning av doshastighet